Stigah keuringsprotocol

Stigah keuring mogen alleen door Stigah erkende bedrijven, die door Stigah opgeleide en gecertificeerde keurmeesters in dienst te hebben, uitgevoerd worden.

Gecertificeerde keurmeesters dienen zich, alvorens zij overgaan tot het keuren van het hulpmiddel, aan de eigenaar, gebruiker en/of beheerder te identificeren middels hun Stigah keurmeesterpas.
            

De keuring wordt uitgevoerd middels de officiële Stigah keuringsformulieren, welke worden verstrekt door Stigah.
De keuring is incl. een NEN3140 keuring en, indien van toepassing, een NEN-EN-IEC 62353 keuring.

Naar aanleiding van de keuring kunnen zich twee situatie voordoen:
  • Bij goedkeuring wordt het hulpmiddel van een Stigah keuringssticker voorzien. Op deze sticker worden maand en jaar aangegeven voor wanneer de volgende keuring plaats moet vinden,
  • Bij afkeuring wordt de zogenaamde keuringssticker niet op het hulpmiddel en/of de toebehoren aangebracht maar op het afkeurlabel. Het afkeurlabel wordt vervolgens aangebracht/opgehangen aan het hulpmiddel en/of de toebehoren. Tevens wordt de klant uitdrukkelijk geïnformeerd dat het hulpmiddel is afgekeurd en wat de reden van afkeuring is.
            

Na voltooiing van de keuring, het volledig invullen van de keuringsformulieren en het ondertekenen van deze keuringsformulieren door zowel de eigenaar, gebruiker en/of beheerder alsook door de keurmeester is één doordruk bestemd voor:
  • de klant, ten behoeve van bijvoorbeeld de HKZ-administratie,
  • het keurbedrijf,
  • Stigah.


De keurmeester stuurt de voor Stigah bestemde doordruk binnen één week retour aan de Stigah administratie. Middels de retour gestuurde doordrukken administreert cq. controleert Stigah:
  • alle gekeurde hulpmiddelen,
  • alle formulieren in haar registers om ingeval van bijvoorbeeld calamiteiten, terug te kunnen grijpen naar de uitgevoerde keuringsresultaten,
  • de juistheid van de ingevulde formulieren,
  • steekproeven, verricht aan de hand van de retourformulieren,
  • het aantal, verplicht te verrichten keuringen per jaar om de bevoegdheid als keurmeesters te kunnen behouden.
Om de kwaliteit van de Stigah keuringsprotocollen en keuringen te waarborgen worden keurmeesters gecontroleerd door een Stigah inspecteur en moet een keurmeester een minimum aantal keuringen per jaar verrichten. Daarnaast moet een keurmeester om de 3 jaar een herhalingscursus volgen.

Een Nieuwe Eigenaar

De overdracht van het onafhankelijke garantiekeurmerk Stigah is een feit.

Nieuwsbrief 2020

Met o.a. een interview met Erick Gerritsen van Klimmendaal Revalidatie Arnhem en keurmeester Marchel van Suijlekom