Waarom Stigah?

Stigah is een garantiekeurmerk, net als BOVAG in de automobielbranche. Het is goed als er Stigah op staat. In deze tijd, waarin de wet- en regelgeving steeds complexer en omvangrijker wordt, de inspecties strenger en de verantwoordelijkheid van zorginstellingen alsmaar groter, is borging van kwaliteit en veiligheid geen doel maar een voorwaarde. Als het gaat om hulpmiddelen, regelt Stigah dit. Stigah weet wat er moet gebeuren en hoe het moet gebeuren, met de hoogste kwaliteitsstandaard.

Daarom Stigah:
-  Landelijk erkend keuringsprotocol met geïntegreerde
   NEN3140-keuring en NEN-EN-IEC 62353 keuring;
-  Keuringsprotocol voldoet aan de meest actuele en hoogst
   haalbare landelijke norm;
-  Stigah leidt zelf keurmeesters op;
-  Stigah regelt tussentijdse bijscholing en
   informatievoorziening voor keurmeesters;
-  Alle keuringsrapporten worden door Stigah dubbel
   getoetst aan de hand van de geldende protocollen;
-  Na deze dubbelcheck worden de verrichte keuringen
   (mede ten behoeve van IGJ en/of vragen en incidenten)
   digitaal en fysiek gearchiveerd;
-  Stigah inspecteert minimaal één keer per jaar de
   keurmeester op het juist uitvoeren van Stigah
   keuringen;
-  Bij vragen of twijfels over de juistheid van een door Stigah
   uitgevoerde keuring kan de opdrachtgever van het 
   hulpmiddel Stigah verzoeken voor een second opinion
   door een Stigah-inspecteur;
-  Stigah is voor opdrachtgevers te allen tijde bereikbaar
   voor vragen en informatie, zowel telefonisch (tijdens
   kantooruren) als online (24/7)
-  Stigah bemiddelt tussen gebruikers/organisaties, bij
   problemen met betrekking tot de veiligheid en/of
   kwaliteit van hulpmiddelen.
-  Stigah onderhoudt contacten met diverse instanties om
   het veilig gebruik van hulpmiddelen te stimuleren en te
   waarborgen, zoals IGJ, NEN en het ministerie van VWS.
 

Nieuwsbrief voorjaar 2019

Met o.a. een interview met de Stigah keurmeesters van Nieuw Unicum en keurmeester Marcel Booij.

Keuren zorgbedden

Vernieuwde Stigah keuringsset geschikt voor een zorgbed incl. beoordeling van de combinatie bed en matras en voor zowel een NEN3140 als NEN-EN-IEC 62353 keuring.