Relatie NEN7506

In samenwerking met het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) heeft Stigah de Norm NEN 7506 voor Inspectie en Onderhoud van Patiëntentilliften ontwikkeld. Deze is in maart 2011 geïntroduceerd.

Het Stigah keuringsprotocol voor tilliften en tilbanden is dan ook gebaseerd op de NEN 7506-norm. Dit betreft onder meer een jaarlijks terugkerende technische inspectie. Verder verzorgt Stigah een opleiding tot Stigah keurmeester voor tilliften en tilbanden. Om de drie jaar wordt de keurmeester bijgeschoold. Naast de eisen uit de NEN7506 is een belastingtest voor tilbanden in het keuringsprotocol opgenomen. Dit naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie van Volksgezondheid waaruit blijkt dat de tilband het meest kwetsbare onderdeel is.

Nieuwsbrief voorjaar 2019

Met o.a. een interview met de Stigah keurmeesters van Nieuw Unicum en keurmeester Marcel Booij.

Keuren zorgbedden

Vernieuwde Stigah keuringsset geschikt voor een zorgbed incl. beoordeling van de combinatie bed en matras en voor zowel een NEN3140 als NEN-EN-IEC 62353 keuring.