Periodieke tilbandcontrole

In de cursus periodieke tilbandcontrole leren medewerkers van een zorgcentrum, die verantwoordelijk zijn voor de controle van tilbanden, hoe zij intern
tilbanden volgens de eisen van de NEN7506 kunnen controleren.

De cursus biedt inzicht in het belang van de tilbandcontrole,
de richtlijnen en welke punten de medewerkers
zelf kunnen nakijken.
Naast een theoretisch deel bestaat de cursus vooral
uit een praktisch deel. Thema’s zijn:
• Aan welke eisen moet de tilband volgens de NEN7506
   voldoen?
• Beoordelen of de tilband veilig inzetbaar is.
• Wat zijn de juiste bevestigingsmethoden van de tilband aan
  de tillift?
• Mogen medewerkers zelf informatie op de tilband
  aanbrengen?
• Hoe kunnen medewerkers de praktische informatie aan de 
  collega’s overbrengen, zodat de kwaliteitszorg voor de
  tilliften organisatiebreed geïmplementeerd wordt?
 
Het betreft een korte cursus van een halve dag en is
geschikt voor iedereen die binnen de eigen organisatie
verantwoordelijk is voor de controle van tilbanden.
De cursus wordt in Beverwijk georganiseerd, maar
kan in overleg ook op locatie worden gegeven. Na het
met goed gevolg afronden, ontvangen de deelnemers
een certificaat als bewijs van deelname.

* De keuze van een tilband voor een patiënt is geen onderdeel van deze cursus.
* Het betreft geen Stigah keuring van een tilband

 

Een Nieuwe Eigenaar

De overdracht van het onafhankelijke garantiekeurmerk Stigah is een feit.

Nieuwsbrief 2020

Met o.a. een interview met Erick Gerritsen van Klimmendaal Revalidatie Arnhem en keurmeester Marchel van Suijlekom