Stigah cursus plafondliften

Stigah cursus module stationaire tilliften (plafondliften)
Stigah heeft een keuringsprotocol 'stationaire tilliften', waaronder plafondliften vallen, ontwikkeld.
Onderdeel van het protocol zijn een aparte cursus module, als aanvulling op de cursus keurmeester tilliften, en speciale keuringsformulieren.
Deze module, van een halve dag, is bedoeld voor keurmeesters die al minimaal twaalf maanden patiëntentilliften keuren en minimaal 40 tilliften hebben gekeurd. In de module is er veel aandacht voor diverse componenten en veiligheden die in een plafondliftsysteem zijn opgenomen en waar keurmeesters op moeten letten tijdens een keuring.
Keurmeesters die deze module gevolgd hebben, krijgen hiervan een aparte aantekening op hun keurmeesterspas.