Nieuwe cursus tilbandcontrole

De nieuwe cursus periodieke tilbandcontrole is onlangs aan het opleidingspakket van Stigah toegevoegd. Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van zorginstellingen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de veiligheid van de tilbanden.

In deze cursus van een halve dag leert men snel en doeltreffend te beoordelen of een tilband veilig te gebruiken is aan de hand van de daarvoor gelden normen, zoals de NEN 7506.
De cursus bestaat naast een kort theoretisch deel vooral uit een praktisch deel waarin men visueel leert beoordelen of een tilband veilig inzetbaar is of niet.

Er is met name aandacht voor:
* de controle van de bevestiging van de tilband aan de tillift,
* de informatie op het etiket,
* het controleren en beoordelen van de stof van de tilband,
* praktijkrichtlijnen over wat men wel en niet mag doen met een tilband.

We laten in deze cursus veel praktijkvoorbeelden zien. Deze zijn afkomstig uit de ruim 70.000 tilbandkeuringen die inmiddels volgens het Stigah keuringsprotocol uitgevoerd zijn. De voorbeelden geven een goed inzicht in wat er in de dagelijkse praktijk aan onveilige situatie voor kan komen.

De cursus periodieke tilbandcontrole kan in overleg op locatie of bij Stigah in Beverwijk
gegeven worden. Na het met goed gevolg afronden van de cursus, ontvangen de
deelnemers een certificaat als bewijs van deelname.