Keuren zorgbedden

Stigah vereenvoudigd administratief werk tijdens keuring van een zorgbed.
 
De Stigah keuringsset voor het keuren van zorgbedden is aangepast van 4 formulieren naar 2 formulieren.
Waar eerder de bedhekken als aparte keuring werden behandeld zijn deze nu geïntegreerd in de keuring van het bed.
Alle keuringseisen zijn gelijk gebleven maar door eisen te integreren en teksten aan te passen zijn we er in geslaagd de keuringseisen voor een zorgbed op te nemen op slechts één formulier.

Tijdens de keuring van het bed wordt, naast het voldoen aan de technische eisen, ook beoordeeld of de combinatie bed en matras voldoet aan de norm.
 
In de keuringsset is ook een formulier opgenomen welke men kan gebruiken voor zowel een NEN3140 keuring als een NEN-EN-IEC 62353 keuring.

Opm.: Een hulpmiddel moet ook goedgekeurd zijn op basis van de norm NEN-EN-IEC 62353 in de volgende gevallen:
           het hulpmiddel gebruikt wordt in een zogenaamde ‘medische ruimte’.
           en/of
           de fabrikant deze keuring voorschrijft.