Toezicht op hulpmiddelen

Toezicht op medische hulpmiddelen thuis moet beter

Kwaliteit van de hulpmiddelen thuis is nu vaak onvoldoende geborgd, blijkt uit een onderzoek van Nivel en het VUmc. Ook weten de gebruikers in veel gevallen niet bij wie ze terecht kunnen als zich een probleem voordoet. Het gevolg is dat de medische hulpmiddelen thuis lang niet altijd veilig in gebruik zijn.
 
De initiatiefnemer van het onderzoek is de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In het onderzoek zijn zowel gebruikers als verstrekkers van de hulpmiddelen, de gemeenten en zorgverzekeraars, benaderd. De oorzaak van het probleem lijkt vooral te liggen bij de complexiteit van de keten waardoor onduidelijk is wie voor de kwaliteit van de hulpmiddelen verantwoordelijk is.
Dit leidt ertoe dat de verstrekkers geen of beperkt inzicht hebben in de risico’s die kunnen optreden bij gebruik van de medische hulpmiddelen thuis. Ze missen daardoor het besef dat de huidige situatie urgent is en om maatregelen vraagt, terwijl ze wel verantwoordelijk zijn.
 
Stigah
Ook Stigah krijgt al langer signalen dat de borging van de veiligheid en kwaliteit van onder meer tilliften in de thuissituatie te wensen overlaat. Zo neemt het aantal mantelzorgers dat ons belt wanneer er een probleem met een medisch hulpmiddel is, toe. Om die reden is er in onze laatste Nieuwsbrief (najaar 2018) aandacht besteed aan dit probleem en de risico’s die gebruikers van de hulpmiddelen thuis lopen. Stigah pleit dan ook voor ketenbreed overleg en passende maatregelen, zodat ook de gebruikers thuis hulpmiddelen hebben die aan alle veiligheidseisen voldoen.
 
Voor meer informatie over het onderzoek: Bron: www.nivel.nl/nl/nieuws/bewaking-van-kwaliteit-en-veiligheid-van-medische-hulpmiddelen-voor-thuisgebruik-kan-beter