nieuw Stigah keuringsprotocol

In fysiotherapiepraktijken en op afdelingen fysiotherapie van zorginstellingen zijn trainingsapparaten een vast onderdeel van veel behandelingen. Uitval van deze apparatuur gaat ten koste van de behandeling en kost tijd en geld. Daarnaast is de eigenaar, volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), verplicht te zorgen voor goede en veilige hulpmiddelen.
De beste manier om  uitval van trainingsapparatuur  te voorkomen en om aan te tonen dat men aan de zorgplicht voldoet, is dan ook de jaarlijkse keuring.
 
Stigah heeft hiervoor het keuringsprotocol ‘Vast opgestelde trainingsapparatuur’ ontwikkeld welke gebaseerd is op geldende normen, zoals de NEN_EN 957,  en wetgeving. Een aparte set keuringsformulieren en de keurmeestercursus ‘Vast-opgestelde trainingsapparatuur’ maken onderdeel uit van dit nieuwe protocol.

Wilt u zelf een Stigah erkend bedrijf worden om Stigah keuringen uit te kunnen voeren of wilt u weten welk bedrijf Stigah erkend is om Stigah keuringen aan ‘Vast opgestelde trainingsapparatuur’ uit te voeren dan kunt u ons bereiken via 0251- 212993 of via info@stigah.nl.