Samen weet je meer

Keurmeesters kunnen sinds kort onderling contact leggen via het nieuwe forum op de Stigah website. Doel van dit forum is om onderling informatie uit te wisselen, een discussie te starten of door vragen aan elkaar te stellen. Denk bijvoorbeeld aan praktische vragen over hoe, bij een elektrische pootspreiding,  om te gaan met de keuringseis “vergrendeling pootspreiding”.

Het forum is te vinden in het inloggedeelte van de website en elke keurmeester heeft toegang met de inlogcode die hij al in bezit heeft. Op dit afgeschermde deel van de website staan ook de technische mededelingen voor de keurmeester. Op termijn vindt hier nog uitbreiding plaats met onder andere links naar productinformatie.