Nieuwe training Basis elektro

In deze training van 3 dagen wordt basis kennis van elektrotechniek gecombineerd met het oplossen van elektrotechnische storingen in revalidatie en zorghulpmiddelen.

De training is ontwikkeld in samenwerking met het ROVC met als doel
Het bijbrengen van praktische basiskennis op het gebied van elektrotechniek, zodat de deelnemer in staat is om:
- Reparaties te verrichten aan elektrische apparatuur zoals
  elektrische voertuigen, tilliften, bedden, sta-op-stoelen etc.
- Aansluiten apparatuur op het 230V-net
- Uitvoeren NEN 3140-keuringen

Voor wie
De training is geschikt voor medewerkers die service verlenen aan revalidatie- en zorghulpmiddelen. Basiskennis van elektrotechniek is niet vereist.

In de bijgaande Brochure vindt u meer informatie over deze training.