Nieuw inspectie protocol

Met het nieuwe inspectieprotocol algemene hulpmiddelen en fysiotherapie apparatuur controleert u hulpmiddelen op de juiste werking van de functies, hygiëne, mechanische veiligheid en elektrische veiligheid inclusief de NEN3140 keuring. Deze inspectie is onder meer toepasbaar op looprekken, rollators, fysiotherapie apparatuur, sta-op stoelen, handbewogen rolstoelen, trippelstoelen en bedtafels.

● Wie mogen keuren?
      -  Stigah keurmeesters die al bevoegd zijn om tilliften, hoog-laag bedden of bad-
          En douchehulpmiddelen te keuren, zijn ook automatisch bevoegd om het      
          inspectieprotocol uit te voeren. Zij hoeven hier dus geen aparte cursus voor te
          volgen.

● Gekeurd en dan?
      - Is de veiligheid van het hulpmiddel voldoende, dan wordt deze van een “goedkeur”
        inspectiesticker voorzien. Op deze sticker staat ook de datum voor de volgende
        inspectie om de veiligheid te waarborgen.
      - Indien onderhoud noodzakelijk is, kan op het inspectieformulier een onderhouds-
        advies  afgegeven worden.
      - Als uit de inspectie blijkt dat het hulpmiddel niet meer aan de veiligheidseisen voldoet,
        wordt het middel afgekeurd, waarna een afkeur label wordt bevestigd.


● Opslaan van het inspectieformulier
     -  Na inspectie door een bevoegde keurmeester is één kopie van het Inspectieformulier
        bestemd voor de klant, één kopie wordt opgestuurd naar Stigah voor registratie en het
        keuringsbedrijf behoudt het origineel zelf.
     -  Stigah registreert de uitgevoerde inspecties. In geval van vragen of kwijtraken van het 
        formulier kan bij Stigah altijd een kopie opgevraagd worden.
 
Wilt u meer weten over het inspectieprotocol, de inhoud van de inspectie en de kosten van een inspectieset, dan kunt u contact opnemen met ons bedrijfsbureau, te bereiken op 0251-212993 of een e-mail bericht sturen aan info@stigah.nl.