Het doel van Stigah

Het doel van de stichting is het bevorderen van het veilig gebruik van hulpmiddelen in de gezondheidszorg.
Stigah beheert hiervoor het Stigah keurmerk en ontwikkelt keuringsprotocollen en –formulieren, inclusief keuringslabels. Ook verzorgt Stigah veiligheidsgerelateerde cursussen en trainingen voor medewerkers van bedrijven en instellingen in de gezondheidszorg.


Voorzitter
Ger de la Haye is sinds de oprichting in 2004 voorzitter van Stigah. Hij heeft gewerkt in de psychiatrie en de gehandicaptenzorg en is secretaris van Stichting Innoveren met Zorg (ImZ), een stichting die zich bezig houdt met het stimuleren van ontwikkeltrajecten voor nieuwe hulpmiddelen, op basis van bestaande technologie, ten behoeve van mensen met een beperking.

Ger de la Haye over Stigah:
“De doelstelling van Stigah, het bevorderen van het veilig gebruik van hulpmiddelen in de gezondheidszorg, ligt mij zeer na aan het hart. Vooral omdat ik, door mijn werk in verschillende takken van zorg, maar al te goed weet hoe het in de dagelijkse praktijk mis kan gaan en welke desastreuze gevolgen dat kan hebben voor zowel cliënten als voor medewerkers en voor de zorgorganisatie als geheel.”

Toezicht op hulpmiddelen

Kwaliteit van de medische hulpmiddelen thuis is nu vaak onvoldoende geborgd, blijkt uit een onderzoek van Nivel en het VUmc.

Nieuwsbrief najaar 2018

Met o.a. een interview met Caroline Smeets van Careyn en de enige vrouwelijke Stigah keurmeester Joyce Rozema.