Geldige keuringsformulieren

Stigah gaat voor veilig en vindt het belangrijk dat bij de keuring van hulpmiddelen rekening wordt gehouden met de laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid.

Voor een optimale veiligheid  worden de keuringsformulieren  en protocollen daarom regelmatig aangepast.

In onderstaand overzicht is aangeven wat de meest actuele versie is van de diverse keuringsformulieren en welke nog gebruikt mogen worden. Voor oudere versies geldt dat de eisen op essentiële punten zijn gewijzigd en dat u deze niet meer als Stigah keuringsformulier kunt gebruiken.

                                           Laatste versie       nog geldig
Tilliften en tilbanden              03.18                  05.15; 05.16
                                                                      04.17
Stat. Tillift systemen             12.17                   08.16
Hoog-laag bedden                 11.17                   01.13; 10.14
Bad-en douchehulpm.            04.18                   10.14; 04.17
V.O. Trainingsapparatuur        06.18                    ---
Inspectie formulier                07.12                    ---

Het versienummer vindt u tussen haakjes onder aan het keuringsformulier

Toezicht op hulpmiddelen

Kwaliteit van de medische hulpmiddelen thuis is nu vaak onvoldoende geborgd, blijkt uit een onderzoek van Nivel en het VUmc.

Nieuwsbrief najaar 2018

Met o.a. een interview met Caroline Smeets van Careyn en de enige vrouwelijke Stigah keurmeester Joyce Rozema.