Door Stigah erkend

De erkende Stigah-bedrijven zijn te herkennen aan het Stigah beeldmerk, dat de meeste ook partners duidelijk zichtbaar tonen, bijvoorbeeld door een sticker op de voordeur danwel binnen op de balie of aan de muur.

Ook op de website staat meestal een vermelding. Bovendien staan alle erkende partners op deze site. Voor een volledig overzicht klik HIER.

De partnerbedrijven beschikken over door Stigah gecertificeerde keurmeesters. De keurmeesters kunnen zich identificereren aan de hand van een pasje waarop de naam van de keurmeester en de datum waarop het pasje verloopt vermeld staan.Toezicht op hulpmiddelen

Kwaliteit van de medische hulpmiddelen thuis is nu vaak onvoldoende geborgd, blijkt uit een onderzoek van Nivel en het VUmc.

Nieuwsbrief najaar 2018

Met o.a. een interview met Caroline Smeets van Careyn en de enige vrouwelijke Stigah keurmeester Joyce Rozema.