Cursusprotocol Stigah keurmeester

Doel cursus

Keurmeesters op te leiden voor het keuren van producten middels de door Stigah aangeboden keuringsproducten.

Eisen deelnemers
  • Zijn werkzaam bij een (of binnenkort) gecertificeerd bedrijf.
  • Hebben minimaal 1 jaar relevante werkervaring.
  • Beschikken over een relevante technische opleiding.
  • Zijn (of worden binnenkort) NEN3140 gecertificeerd en hiervoor aangewezen door hun werkgever.

De werkgever verklaart dat de deelnemer(s) aan deze voorwaarden voldoet(n).

Frequentie cursussen

Basiscursus Stigah Keurmeester
  • Na het met goed gevolg afronden van een van de 1-daagse cursus ontvangen de deelnemers een certificaat en keurmeesterpas met een geldigheidsduur van 1 jaar.
  • Indien een keurmeester per jaar minimaal 10 producten heeft gekeurd en als de verplichte steekproeven door Stigah inspecteurs geen aanleiding geeft voor het intrekken van de keurmeesterbevoegdheid, dan wordt de certificering verlengd. De keurmeester ontvangt hiervoor dan een nieuwe keurmeesterpas.
  • Het aantal gekeurde producten wordt door Stigah gecheckt aan de hand van het aantal retour ontvangen en geregistreerde keuringsformulieren. Bij minder dan 10 keuringen vervalt de certificering en raakt de keurmeester zijn bevoegdheid kwijt. Door het opnieuw doen van een basiscursus kan hij zijn bevoegdheid weer verwerven.

Herhalingscursus Stigah Keurmeester

Elke 3 jaar word de keurmeester uitgenodigd voor een  herhalingscursus. Om voor deze herhalingscursus in aanmerking te komen moet de keurmeester de basiscursus met goed gevolg hebben en minimaal 10 producten per jaar in de afgelopen 3 jaar hebben gekeurd.

Indien niet voldaan wordt aan bovenstaande eisen kan de keuringsbevoegdheid van de keurmeester, altijd tussentijds, herzien worden.

Beoordeling wel/niet geslaagd

De trainer neemt aan het eind van iedere cursus een eind- toets af. Deelnemers die deze toets met goed gevolg afleggen ontvangen een certificaat.

Nieuwsbrief 2020

Met o.a. een interview met Erick Gerritsen van Klimmendaal Revalidatie Arnhem en keurmeester Marchel van Suijlekom

Update Stigah cursussen

Update Stigah cursussen in verband met Corona virus.