Veilig werken met....

Veiligheid in de zorg is een onderwerp dat hoog op de agenda staat van zowel zorginstellingen als de overheid. Belangrijke vraag daarbij is hoe het aantal ongelukken terug te dringen. Steeds meer is het uitgangspunt dat juist veiligheidsbewuste medewerkers een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van ongelukken op de werkvloer.

Weet u bijvoorbeeld:
  • welke afmetingen een matras moet hebben om te voorkomen dat mensen bekneld raken in bed;
  • waar u een tilband op moet controleren om valrisico’s te voorkomen;
  • hoe u bij het douchen brandwonden kan voorkomen?
Stichting Garantiekeur Hulpmiddelen (Stigah) geeft de cursus ‘Veilig werken met tilliften, hoog-laag bedden en bad-douche hulpmiddelen’ waarin men inzicht krijgt in het, op eenvoudig wijze, vermijden van risico’s door een aantal praktische richtlijnen in acht te nemen.

In de cursus leert men hoe men, tijdens het uitvoeren van de reguliere  werkzaamheden, onveilige situaties kan signaleren en daar naar kan handelen.
De cursus is een mix van theorie en praktijkvoorbeelden.

De deelnemers ontvangen na afloop de cursus een certificaat.

Voor wie
De dagcursus is geschikt voor verzorgend- en verplegend personeel die werken met tilliften, hoog-laag bedden en/of bad- douche hulpmiddelen.

Prijzen
De cursus wordt alleen incompany gegeven.
Voor prijsopgave kunt u contactopnemen met info@stigah.nl of bellen met 0251-212993

Teammanager Zorg:
We hebben geen technische achtergrond, toch konden we de informatie goed volgen. Die was duidelijk en wat we ook heel prettig vonden, was dat we het materiaal, zoals de tillift, waar we eerst theorie over kregen ook zagen. Dat maakte het allemaal nog duidelijker. Wat ook heel fijn was, dat we vragen konden stellen.
                                                                         

Nieuwsbrief voorjaar 2019

Met o.a. een interview met de Stigah keurmeesters van Nieuw Unicum en keurmeester Marcel Booij.

Keuren zorgbedden

Vernieuwde Stigah keuringsset geschikt voor een zorgbed incl. beoordeling van de combinatie bed en matras en voor zowel een NEN3140 als NEN-EN-IEC 62353 keuring.