VEILIGHEID IN DE ZORG

 

In de zorg worden veel hulpmiddelen, zoals tilliften en hoog-laag bedden, gebruikt. Hulpmiddelen die gebruikt worden om beperkingen van de zorgvrager te compenseren maar ook om de zorgverlener te ontlasten en een te zware fysieke belasting te voorkomen.

De Inspectie voor de Volksgezondheid besteed veel aandacht aan de veiligheid in de zorg en vindt het belangrijk dat het gebruik van hulpmiddelen op een verantwoorde manier en met kennis van zaken gebeurt. Hiermee wordt de kans op incidenten voor de zorgvrager en zorgverlener zoveel mogelijk beperkt.

Met deze korte kennistest kunt u uw kennis testen op het gebied van de diverse risico's bij het gebruik van hulpmiddelen en de regels die u in acht moet nemen om deze risico's zoveel mogelijk te beperken.