Vast-opgestelde trainingsapparatuur

Het nieuwste keuringsprotocol is het keuringsprotocol Vast-opgestelde trainingsapparatuur (fysio-fitness apparatuur). Ook deze apparatuur valt in zorginstellingen en bij fysio praktijken onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en wordt gecontroleerd door IGZ.

Het Stigah keuringsprotocol Vast-opgestelde trainings-apparatuur is gebaseerd op de NEN EN 957 en andere relevante praktijknormen.

Tijdens de keuring wordt ook de elektrische installatie van het apparaat gekeurd volgens de NEN3140 norm (elektrische veiligheid) zodat u hier geen aparte keuring voor hoeft uit te laten voeren.

Ga voor veilig, Ga voor Stigah.

Nieuwsbrief voorjaar 2017

Met o.a. informatie over fysio-fitness apparatuur, tips en de rubriek vraag en antwoord

Toezicht op thuiszorg

Nu de zorg in rap tempo verandert en mensen langer thuis blijven wonen heeft de IGZ het toezicht op de zorg thuis vernieuwt en 2 toetsingskaders gepubliceerd.