Relatie NEN7506

In samenwerking met het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) heeft Stigah de Norm NEN 7506 voor Inspectie en Onderhoud van Patiëntentilliften ontwikkeld. Deze is in maart 2011 geïntroduceerd.

Het Stigah keuringsprotocol voor tilliften en tilbanden is dan ook gebaseerd op de NEN 7506-norm. Dit betreft onder meer een jaarlijks terugkerende technische inspectie. Verder verzorgt Stigah een opleiding tot Stigah keurmeester voor tilliften en tilbanden. Om de drie jaar wordt de keurmeester bijgeschoold. Naast de eisen uit de NEN7506 is een belastingtest voor tilbanden in het keuringsprotocol opgenomen. Dit naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie van Volksgezondheid waaruit blijkt dat de tilband het meest kwetsbare onderdeel is.

Nieuwsbrief voorjaar 2017

Met o.a. informatie over fysio-fitness apparatuur, tips en de rubriek vraag en antwoord

Toezicht op thuiszorg

Nu de zorg in rap tempo verandert en mensen langer thuis blijven wonen heeft de IGZ het toezicht op de zorg thuis vernieuwt en 2 toetsingskaders gepubliceerd.