NEN 3140

In deze cursus leren medewerkers om hulpmiddelen periodiek te inspecteren op elektrische veiligheid. Zowel de theorie als de praktijkhandelingen komen uitgebreid aan de orde.

De cursus is ontwikkeld in samenwerking met het ROVC met als uitgangspunt de overkoepelende norm NEN 3140. Deze norm beschrijft de eisen van zowel de visuele inspectie als de meting en beproeving.

Voor wie
De cursus is voor iedereen die medische elektrische hulpmiddelen keurt conform de van toepassing zijnde normen en voorschriften. Denk hierbij aan hoog-laag bedden, tilliften en hoog/laag douche-toiletstoelen.
Gezien de zwaarte van de cursus is het wenselijk dat de deelnemers enige kennis van elektriciteit hebben.

Vervolg
Na 5 jaar wordt men uitgenodigd voor een Herinstructie om de kennis op te frissen en uit te breiden naar het keuren volgens de NEN3140 van overige arbeidsmiddelen.

Prijzen
- NEN 3140 voor de Revalidatie en Zorg branche
                                                                      € 365,00 p/p
- Herinstructie NEN 3140 voor de Revalidatie en Zorg branche
                                                                      € 365,00 p/p

Cursus data

Nieuwsbrief najaar 2017

Met o.a. een interview met Lieke van Nierop van het NEN en de nieuwe Stigah cursus 'Tilband controle'

IGZ heet voortaan IGJ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is gefuseerd met de Inspectie Jeugdzorg en gaat verder onder de naam Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).