Geldige keuringsformulieren

Stigah gaat voor veilig en vindt het belangrijk dat bij de keuring van hulpmiddelen rekening wordt gehouden met de laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid.

Voor een optimale veiligheid  worden de keuringsformulieren  en protocollen daarom regelmatig aangepast.

In onderstaand overzicht is aangeven wat de meest actuele versie is van de diverse keuringsformulieren en welke nog gebruikt mogen worden. Voor oudere versies geldt dat de eisen op essentiële punten zijn gewijzigd en dat u deze niet meer als Stigah keuringsformulier kunt gebruiken.

                                           Laatste versie       nog geldig
Tilliften en tilbanden              05.16                  09.12; 03.14
                                                                      05.15
Stat. Tillift systemen             08.16                   03.15
Hoog-laag bedden                10.14                    01.13
Bad-en douchehulpm.           10.14                    ---
V.O. Trainingsapparatuur       05.16                    ---
Inspectie formulier                07.12                    ---

Het versienummer vindt u tussen haakjes onder aan het keuringsformulier

Nieuwsbrief voorjaar 2017

Met o.a. informatie over fysio-fitness apparatuur, tips en de rubriek vraag en antwoord

Toezicht op thuiszorg

Nu de zorg in rap tempo verandert en mensen langer thuis blijven wonen heeft de IGZ het toezicht op de zorg thuis vernieuwt en 2 toetsingskaders gepubliceerd.