Geldige keuringsformulieren

Stigah gaat voor veilig en vindt het belangrijk dat bij de keuring van hulpmiddelen rekening wordt gehouden met de laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid.

Voor een optimale veiligheid  worden de keuringsformulieren  en protocollen daarom regelmatig aangepast.

In onderstaand overzicht is aangeven wat de meest actuele versie is van de diverse keuringsformulieren en welke nog gebruikt mogen worden. Voor oudere versies geldt dat de eisen op essentiële punten zijn gewijzigd en dat u deze niet meer als Stigah keuringsformulier kunt gebruiken.

                                           Laatste versie       nog geldig
Tilliften en tilbanden              04.17                  03.14; 05.15
                                                                      05.16
Stat. Tillift systemen             08.16                   03.15
Hoog-laag bedden                10.14                    01.13
Bad-en douchehulpm.           04.17                    10.14
V.O. Trainingsapparatuur       05.16                    ---
Inspectie formulier                07.12                    ---

Het versienummer vindt u tussen haakjes onder aan het keuringsformulier

Nieuwsbrief najaar 2017

Met o.a. een interview met Lieke van Nierop van het NEN en de nieuwe Stigah cursus 'Tilband controle'

IGZ heet voortaan IGJ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is gefuseerd met de Inspectie Jeugdzorg en gaat verder onder de naam Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).