Door Stigah erkend

De erkende Stigah-bedrijven zijn te herkennen aan het Stigah beeldmerk, dat de meeste ook partners duidelijk zichtbaar tonen, bijvoorbeeld door een sticker op de voordeur danwel binnen op de balie of aan de muur.

Ook op de website staat meestal een vermelding. Bovendien staan alle erkende partners op deze site. Voor een volledig overzicht klik HIER.

De partnerbedrijven beschikken over door Stigah gecertificeerde keurmeesters. De keurmeesters kunnen zich identificereren aan de hand van een pasje waarop de naam van de keurmeester en de datum waarop het pasje verloopt vermeld staan.Nieuwsbrief najaar 2017

Met o.a. een interview met Lieke van Nierop van het NEN en de nieuwe Stigah cursus 'Tilband controle'

IGZ heet voortaan IGJ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is gefuseerd met de Inspectie Jeugdzorg en gaat verder onder de naam Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).